Polska pomoc

Dziewiąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

W dniu 5 listopada 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył Pan Konrad Pawlik, Podsekretarz Stanu w MSZ - Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Głównym tematem dziewiątego posiedzenia Rady był projekt Programu współpracy rozwojowej w 2016 r., który przygotowany został na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 6 października 2015 r. Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.  Podczas posiedzenia Rada odbyła dyskusję, a następnie w drodze uchwały pozytywnie zaopiniowała projekt Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.

Ponadto podczas posiedzenia Rada wysłuchała informacji nt. zmian w Planie współpracy rozwojowej w 2015 r., informacji nt. ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej oraz z informacji nt. działań z zakresu Spójności polityk na rzecz rozwoju realizowanych przez MSZ. Rada  zapoznała się również z przygotowanymi przez resort finansów planami działań przewidzianych do realizacji przez Ministerstwo Finansów w 2016 r. w sprawie nielegalnych przepływów finansowych w obszarach: walka z unikaniem opodatkowania  oraz walka z praniem pieniędzy – w kontekście spójności polityk na rzecz rozwoju.

w górę

Tagi