Polska pomoc

Drugie posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

10 października 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej. Posiedzeniu przewodniczyła pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Rada zatwierdziła protokół z pierwszego posiedzenia i – po dyskusji  pozytywnie zaopiniowała projekt Planu współpracy rozwojowej w 2013 r. Podczas posiedzenia omówiono również plan prac Rady w przyszłym roku. Kolejne posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej zostało zaplanowane na późną wiosnę 2013 r.

w górę

Tagi