Polska pomoc

Dostęp do internetowych baz czasopism oraz publikacji naukowych dla Parlamentu Gruzji oraz Gruzińskiej Biblioteki Narodowej

Podobnie jak w 2006 r., w 2007 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało dostęp do baz czasopism i publikacji dotyczących m.in. problematyki Unii Europejskiej oraz stosunków gospodarczych i politycznych dla Parlamentu Gruzji oraz Gruzińskiej Biblioteki Narodowej.

Dostęp do baz danych stanowi element szerokiej inicjatywy Komisji Europejskiej pt. „Wsparcie reformy Parlamentu Gruzji”, w ramach którego w kwietniu 2007 r. powołano Centrum Informacji i Dokumentów Unii Europejskiej (EUIDC). Celem EUIDC jest rozpowszechnianie wiadomości
o stosunkach Gruzja-Unia Europejska oraz promowanie wiedzy z zakresu działania Unii Europejskiej wśród członków parlamentu, służby cywilnej, wspólnoty biznesowej, a także przedstawicieli mediów i studentów. EUIDC dostarcza aktualnych, bezstronnych informacji o UE, promuje rolę parlamentu w formułowaniu relacji Gruzji z Unią Europejską, oferuje dostęp do informacji w każdej dziedzinie dotyczącej UE,  organizuje seminaria i szkolenia.

W ramach projektu, finansowanego za środków programu polskiej pomocy, uruchomiono dostęp do 15 płatnych prenumerat internetowych baz danych. Koszt rocznej prenumeraty wyniósł 40 tys. EUR (152 tys. PLN).

W 2007 r. przeprowadzono również wstępną ewaluację projektu. Respondenci ankiet pozytywnie ocenili projekt, potwierdzili użyteczność wszystkich udostępnionych baz publikacji, a także wyrazili nadzieję na rozszerzenie dostępu również do innych baz naukowych.

 Strona gruzińskiego Parlamentu:

http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1091

w górę

Tagi