Polska pomoc

Democracy 3.0

Democracy 3.0. Re-Casting Media Development in Response to a Changing Environment[1]

Podkreślano ważną rolę sprawczą mediów społecznościowych (MS) w wywoływaniu i stymulowaniu przewrotów politycznych, jednocześnie sygnalizując, że w obliczu stabilizacji sytuacji wewnętrznej ich zadaniem powinno być śledzenie nastrojów społecznych. W państwach rozwijających się często dochodzi do sytuacji, gdzie media tradycyjne związane są z rządzącymi reżimami, natomiast MS prezentują poglądy wybranych, lepiej sytuowanych społecznie grup ludności, co oznacza, że nie mogą być traktowane jako wyraziciele poglądów większości („Half of Africa is twitting, the other half is not eating"). Popularność MS sprawia, że zmienia się współczesne dziennikarstwo, ma miejsce aktywizacja jednostek („empowerment of individuals"), co jednocześnie wymusza reformy mediów tradycyjnych i funkcjonowanie instytucji państwa. W przypadku MS nie jest jasna kwestia odpowiedzialności za przekazywaną informację, czy jej weryfikację, co z kolei należy analizować w szerszym kontekście prawa do wolności wypowiedzi. Polityka rozwojowa powinna troszczyć się o rozbudowę infrastruktury, która umożliwi większy dostęp społeczny do informacji oraz o zapewnienie wolności wypowiedzi.[2] Rozwój można zapewnić przez zagwarantowanie transparentnego systemu informacyjnego, inwestowanie zarówno w media tradycyjne jak i MS, a także troskę o „zawartość" przekazywanej informacji.

Komisja Europejska dostrzega rolę mediów w promocji demokracji i rozwoju oraz zmiany, jakie wprowadzają MS. Wszystkie instytucje rządowe i międzynarodowe będą musiały dostosować się do nowej rzeczywistości medialnej i nauczyć się skutecznie wykorzystywać MS w swoich strategiach informacyjnych.

 

[1] Organizatorzy: Deutsche Welle Akademie, Friends of Europe i Global Forum for Media Development - GFMD. Paneliści: Gabriel Accascina (UNDP), Amadou Mahtar Ba (GFMD), Ahmad Moeed (New Media, Al Jazeera English), Klaus Rudischhauser (DG DEVCO), Mark Wilson (GFMD), Patrick Leusch (Deutsche Welle Akademie), Shada Islam (Friends of Europe). Modertatorzy: Shada Islam (Friends of Europe) i Patrick Leusch (Deutsche Welle Akademie).

[2] To rola decydentów politycznych.

w górę

Tagi