Polska pomoc

Deklaracja Milenijnych Celów Rozwoju

Minister Spraw Zagranicznych zdecydował o przyłączeniu się Polski do Deklaracji Milenijnych Celów Rozwoju (Call for Action Declaration).

Deklaracja Milenijnych Celów Rozwoju została ogłoszona z inicjatywy Wielkiej Brytanii 31 lipca 2007 r. Działania brytyjskie mają na celu zbudowanie szerokiego porozumienia na rzecz skutecznej i pełnej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG). Terminowa realizacja ośmiu Celów Milenijnych, przyjętych na szczycie ONZ w 2000 roku, jest obecnie zagrożona. Koniecznie stało się więc podjęcie działań na rzecz ich planowego osiągnięcia (tj. do 2015 r.).

Deklarację podpisało dotychczas 14 państw (m.in. Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja, Norwegia, Hiszpania, Portugalia, a także trzy państwa rozwijające się: Ghana, Indie i Brazylia) oraz Komisja Europejska. Odrębną Deklarację w tym samym duchu podpisało również 21 przedstawicieli największego biznesu (w tym Bill Gates) oraz 8 przedstawicieli związków wyznaniowych.

Poparcie przez Polskę Deklaracji Milenijnych Celów Rozwoju oznacza szerszy udział naszego kraju w światowej debacie na temat współpracy rozwojowej i wypracowywaniu nowych sposobów walki z ubóstwem. Ponadto przyłączając się do Deklaracji budujemy wizerunek Polski jako kraju rozwiniętego, który należy do grona dawców pomocy rozwojowej.

Zobacz więcej na temat Milenijnych Celów Rozwoju

Zobacz wiecej informacji na temat Deklaracji  

Przeczytaj tekst Deklaracji

Zobacz listę sygnatariuszy

w górę

Tagi