Polska pomoc

Decyzja Rady Ministrów z dnia 16 maja 2012

16 maja 2012 r. Rada Ministrów dokonała reasumpcji decyzji z dnia 20 marca br. dotyczącej Programu Wieloletniego na lata 2012-2015. Zmiana polegała na wykreśleniu w dokumencie drugiego zdania w priorytecie 2 (str. 17) i zastąpieniu go następującym tekstem: „Ma ona na celu wyrównanie dysproporcji pomiędzy regionami, pogłębienie decentralizacji władzy wykonawczej oraz opracowanie mechanizmu lepszej harmonizacji interesów krajowych z regionalnymi”.

w górę

Tagi