Polska pomoc

Czwarte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

18 września 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się czwarte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczyła pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Rada zatwierdziła protokół z trzeciego posiedzenia i – po dyskusji oraz uwagach  pozytywnie zaopiniowała projekt Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. 

w górę

Tagi