Polska pomoc

Chiny - pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi

W Chinach, 12 maja 2008, miało miejsce trzęsienie ziemi, najsilniejsze od ponad 30 lat. Największe straty odnotowano w prowincji Syczuan, gdzie wstrząs osiągnął siłę 7.8 w skali Richtera. Poszkodowane zostały także inne prowincje, m.in.: Shaanxi, Gansu, Junnan oraz miasto Czungking. Szacuje się, że w skutek kataklizmu zginęło prawie 70 tys. osób, ponad 300 tys. zostało rannych, a kilkanaście tysięcy uważa się za zaginione. Ewakuowano miliony ludzi, co oznacza, że jednym z najważniejszych działań pomocowych było zapewnienie tymczasowego schronienia osobom poszkodowanym. Pomoc dla ofiar klęski była utrudniona przez bardzo złe warunki pogodowe oraz zniszczoną infrastrukturę transportową.

Dzień po katastrofie, Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski podjął decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej dla Chin. Pomoc w wysokości 220 tys. PLN została przekazana na działania pomocowe prowadzone przez Chińskie Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

W związku z pilną potrzebą zapewnieniem schronienia dla ludności poszkodowanej, Minister Obrony Narodowej zdecydował o nieodpłatnym przekazaniu 160 kompletów sześcioosobowych namiotów o wartości 1,26 mln PLN.

Namioty zostały przekazane do Chengu w prowincji Syczuan za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. Przy ich dystrybucji obecni byli przedstawiciele zespołu koordynacyjnego Unii Europejskiej (EU Civil Protection Mechanism), Chińskiego Czerwonego Krzyża oraz Ambasady RP w Pekinie.

Nieodpłatny przewóz pomocy humanitarnej z Polski do Chin samolotem rejsowym w dniu 4 czerwca br. zapewniły Polskie Linie Lotnicze LOT.

Ponadto, Rząd Polski, za pośrednictwem Ambasady RP w Pekinie przeznaczył kwotę w wysokości 14 tys. EUR na zakup niezbędnych materiałów dla poszkodowanych. W związku z utrudnionym transportem z Polski polska placówka dokonała zakupu najpotrzebniejszych produktów na terenie Chin.

MSZ było zaangażowane w pomoc humanitarną dla ludności Chin również w roku ubiegłym. W 2007 r. wyasygnowano kwotę 105 tys. PLN na pomoc humanitarną dla ludności Chin poszkodowanej w powodziach. Środki finansowe zostały przekazane za pośrednictwem Chińskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, które przeznaczyło je na odbudowę zniszczonych podczas powodzi szkół oraz stacji opieki medycznej.

w górę

Tagi