Polska pomoc

Ceremonia wręczenia nagród AGFUND

Dnia 12 grudnia 2006 r. o godzinie 19.00 w Sali Kongresowej PKiN Warszawie, pod patronatem honorowym Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, odbędzie się ceremonia wręczenia nagród AGFUND („Programu Zatoki Arabskiej na rzecz Organizacji Rozwojowych ONZ") za najlepsze projekty rozwojowe realizowane w 2006 r. W gali uczestniczyć będzie Prezes AGFUND, saudyjski książę Talal ibn Abdulaziz Al Saud. Nagrody działającej od 1980 r. fundacji są dorocznie, poczynając od 1999 r., wręczane w różnych państwach - ostatnio we Francji, Indiach, Tunezji, Szwajcarii i RPA. Wybierając Warszawę organizatorzy chcieli podkreślić międzynarodowy charakter imprezy oraz odnotować rosnący udział Polski w rozwiązywaniu problemów rozwojowych.

Tegoroczne wyróżnienia o łącznej wartości 300 tys. USD Międzynarodowa Rada Nagrody AGFUND przyznała:

-nagrodę pierwszej kategorii za „projekty realizowane przez organizacje międzynarodowe i regionalne w dziedzinie opieki zdrowotnej, pierwszej pomocy, organizacji szkoleń i tworzenia nowych miejsc pracy dla osób biednych na terenach wiejskich" otrzymał „Projekt pierwszej pomocy" zrealizowany w Azerbejdżanie przez Międzynarodową Organizację Medical Corps;

-nagrodę drugiej kategorii za „projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie tworzenia usług edukacyjnych i miejsc pracy dla osób biednych na terenach wiejskich" otrzymał projekt „Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych: odkrycia - świat oceanów" zrealizowany na Mauritiusie przez Fundację Schoals Rodrigez;

-nagrodę trzeciej kategorii za „projekty finansowane lub realizowane przez osoby prywatne w dziedzinie organizacji szkoleń zawodowych i tworzenia nowych miejsc pracy dla osób biednych na terenach wiejskich" otrzymał projekt „Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zawodowe szkolenie kobiet, przy wykorzystaniu ich umiejętności handlowych" zrealizowany w Uzbekistanie dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pani Dildary Alimbikowej.

W skład Rady wchodzą:

  • Pani Mercedes Menafra de Battle, małżonka Prezydenta Urugwaju, reprezentująca obie Ameryki;
  • Baronessa Emma Nicholson, deputowana do Parlamentu Europejskiego z Wielkiej Brytanii, reprezentująca Europę;
  • Dr Ahmed Mohammad Ali, Prezes Islamskiego Banku Rozwoju z Arabii Saudyjskiej, reprezentujący region krajów arabskich;
  • Prof. Mohammed Yunus, laureat tegorocznej Nagrody Nobla z Bangladeszu, założyciel i Dyrektor Banku Grameen, reprezentujący Azję;
  • Dr Yusuf Said Abdullah, b. dyrektor Międzynarodowego Funduszu OPEC, reprezentujący Afrykę.

W Warszawie AGFUND rozpocznie kampanię medialną mającą na celu wyłonienie najlepszych projektów rozwojowych w roku 2007 w dziedzinie „Zwalczanie i przeciwdziałanie handlowi żywym towarem" w kategoriach: projekty organizacji międzynarodowych i regionalnych, projekty organizacji pozarządowych, projekty realizowane przez osoby prywatne. AGUND nawiąże też kontakty z polskimi organizacjami pomocowymi. Z okazji uroczystości w Polsce przebywać będzie grupa dziennikarzy z państw arabskich.

Więcej na stronie AGFUND: http://www.agfund.org/ 

w górę

Tagi