Polska pomoc

Biogram Ministra ds. Współpracy Rozwojowej

Decyzją pani premier Beaty Szydło, 27 listopada 2015 r. z rąk ministra spraw zagranicznych – pana Witolda Waszczykowskiego, nominację na wiceministra odebrała pani Joanna Wronecka.

Wiceminister Joanna Wronecka jest absolwentką filologii arabskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie na Wydziale Neofilologii uzyskała tytuł doktorski w zakresie filozofii arabsko-muzułmańskiej. W międzyczasie realizowała również stypendia naukowe w Algierii, Egipcie oraz Francji.

Swoją karierę w służbie zagranicznej rozpoczęła w 1993 roku. Realizując kolejne szczeble kariery uzyskała tytuł ambasadora tytularnego. W latach 1996-1998 r. była wicedyrektorem Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych, a od 1998 do 1999 r. dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2003-2005 r. piastowała stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra.

Jako doświadczony dyplomata w latach 1999-2003 r. sprawowała urząd Ambasadora RP w Kairze, zaś od 2005 do 2010 r. była Ambasadorem w Rabacie.

We wrześniu 2010 r., decyzją Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, ambasador Joanna Wronecka została mianowana szefem delegatury Unii Europejskiej w Ammanie. Od września 2015 r. pełniła funkcję doradcy ds. państw arabskich, bliskowschodniego procesu pokojowego i Iranu w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

Z dniem nominacji, Wiceminister Joanna Wronecka obejmuje stanowisko podsekretarza stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej. W strukturze Ministerstwa podlegają jej Departament Współpracy Rozwojowej oraz Departament Afryki i Bliskiego Wschodu. Jako Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej pełni rownież funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Współpracy Rozwojowej.

w górę

Tagi