Polska pomoc

Biblioteka w Andżarze

Prace nad tworzeniem biblioteki rozpoczęły się w sierpniu 2007. Przedsięwzięcie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu pawilonu bibliotecznego na terenie szkoły oraz wyposażenie pomieszczenia w książki, meble biblioteczne i komputery. Projekt o nazwie "Maktabati" (po arabsku: moja biblioteka) jest projektem pilotażowym i ma zachęcić do zakładania nowych bibliotek w najuboższych regionach Jordanii.

Do szkoły, na terenie której powstała biblioteka, uczęszcza około 200 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Jest to szkoła koedukacyjna, w której uczą się chłopcy i dziewczęta, zarówno z rodzin chrześcijańskich jak i muzułmańskich. Z biblioteki będzie mogła korzystać także 17 tys. społeczność lokalna, z myślą o której wykonano osobne wejście, nie kolidujące z wejściem do budynku szkolnego. Przy wyborze beneficjentów projektu "Maktabati 1" ambasada skorzystała z długoletnich doświadczeń organizacji pozarządowej Family International Community Services, która od kilku już lat prowadzi na terenie Jordanii działalność pomocową na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji i ochrony zdrowia. Także wybór książek do biblioteki odbywał się według ściśle określonych założeń. Pozwoliły one na skompletowanie stosunkowo bogatego zbioru (ok. 2,5 tys.) arabsko- i anglojęzycznych książek dla dzieci i młodzieży, w tym pięknie ilustrowanych atlasów i encyklopedii. W bibliotece znajdują się także trzy komputery z dostępem do Internetu.

W uroczystości otwarcia biblioteki uczestniczyli: książę Mir'ad bin Ra'ad, który dokonał oficjalnego przecięcia wstęgi oraz przedstawiciele władz lokalnych, z gubernatorem prowincji Adżlun i burmistrzem miasta Adżlun na czele. Licznie zgromadzeni Polacy mieli przyjemność usłyszeć słowa podziękowania, wypowiedziane emocjonalnie w języku polskim przez księdza Hannę Keldaniego, kuratora szkół katolickich w Jordanii: "Dziękuję. Kochamy Polskę, Polska jest wielka! Cenimy was i jesteśmy dumni z waszej przyjaźni".

Jordańska prasa szeroko rozpisywała się na temat budowy i otwarcia biblioteki. W arabskich dziennikach można było przeczytać m. in., że "dzięki pilotażowemu projektowi zainicjowanemu przez polski rząd jordańskie dzieci, od których zależeć będzie przyszłość kraju, będą w coraz większym stopniu korzystać z szansy poszerzania swoich horyzontów i będą mogły realizować swoje marzenia".

Zbudowanie i wyposażenie biblioteki w Andżarze oraz sprawowanie patronatu nad nią w następnych latach jest modelowym przykładem efektywnej polskiej pomocy dla Jordanii. Polski pawilon biblioteczny jest pierwszym tego typu w Jordanii, ale intencją Ambasady RP w Ammanie jest, aby działania na rzecz tworzenia kolejnych bibliotek w najuboższych regionach Jordanii były podejmowane również przez innych sponsorów zagranicznych i miejscowych.

Przeczytaj artykuł autorstwa Taylora Lucka w opublikowany 20 lutego br. w The Jordan Times

Przeczytaj artykuł aytorstwa Taylora Lucka opublikowany 24 lutego br. w The Jordan Times

Posłuchaj audycji Programu Trzeciego Radia na temat polskich działań pomocowych w Jordanii

 

w górę

Tagi