Polska pomoc

Bez barier – niepełnosprawni w społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

Celem inicjatywy była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych na Białorusi - przeciwdziałanie ich marginalizacji oraz włączenie ich w budowę społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych dom spotkań ekumenicznych Kinonia koło Mińska i utworzono system do komunikacji i edukacji na odległość. Zakupiono także wyposażenie do  dwóch pracowni obróbki drewna w ośrodku dla osób niepełnosprawnych działającym przy cerkwi Wszystkich Strapionych Radość w Mińsku oraz maszyny kaletnicze do zakładu pracy chronionej prowadzonego przez stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane.

Realizujący projekt:

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

http://www.ostrogski.pl/

w górę

Tagi