Polska pomoc

Akademia Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju

Global Development Research Group zaprasza członków i pracowników organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych z programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ:

11.10.2008Rozwój społeczno-gospodarczy
12.10.2008Światowy system pomocowy
25.10.2008Najnowsze tendencje w udzielaniu pomocy rozwojowej
26.10.2008Finansowanie pomocy rozwojowej
15.11.2008Współpraca NGOs z biznesem
16.11.2008Współpraca NGOs z mediami
29.11.2008Światowy system handlowy
30.11.2008 Kulturowe aspekty działań pomocowych
06.12.2008Światowy system finansowy i KRS
07.12.2008Współpraca z partnerami zagranicznymi
Szczegółowy plan szkoleń na stronie www.globaldevelopment.org.pl

Przygotowany cykl dotyczy zagadnień podstawowych i skierowany jest w szczególności do osób o niewielkim doświadczeniu, zwłaszcza z małych organizacji, nie posiadających własnego zaplecza szkoleniowego. Ze względu na różnorodność proponowanych tematów, możliwe jest uczestniczenie w dowolnej liczbie oferowanych szkoleń (od 1 do 10).

Wybranym osobom spoza Warszawy zapewniony zostanie bezpłatny nocleg i dofinansowanie kosztów dojazdu. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby z małych organizacji, istniejących nie dłużej niż 2 lata.

Program realizowany będzie w formie: wykładów, warsztatów i dyskusji. Zajęcia prowadzone będą przez członków GDRG oraz zaproszonych ekspertów.

Szkolenia będą się odbywać w Warszawskim Ośrodku Sportu Młodzieżowego Agrykola (ul. Myśliwiecka 9), w godzinach od 9 do 16.15.

Ankieta zgłoszeniowa oraz szczegóły dotyczące udziału w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Global Development Research Group www.globaldevelopment.org.pl

Kontakt: gdrg@globaldevelopment.org.pl

w górę

Tagi