Polska pomoc

Programy stypendialne

Programy stypendialne są ważnym instrumentem polityki zagranicznej naszego kraju. Umożliwiają one zagranicznym studentom zdobycie wykształcenia i umiejętności, często niedostępnych w ich krajach. Ponadto dzięki pobytowi w Polsce osoby te mogą poznać tutejszą kulturę, język i zwyczaje, a także nawiązać znajomości, które będą procentowały w ich dalszym życiu zawodowym. Tym samym polityka stypendialna przyczynia się do budowania potencjału społeczno-gospodarczego krajów partnerskich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) finansuje obecnie dwa programy stypendialne: Program stypendialny im. Stefana Banacha, Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza i inne programy stypendialne, które stanowią jedną z trzech inicjatyw flagowych polskiej współpracy rozwojowej, określonych w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2016-2020.

W sprawie możliwości udziału w Programie im. S. Banacha i Programie im. I. Łukasiewicza należy kontaktować się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem której programy są wdrażane: https://nawa.gov.pl/kontakt  

Więcej informacji o ofercie polskich szkół wyższych, ofercie stypendialnej, a także 5 powodów dla których warto rozpocząć studia w Polsce znajduje się na stronie http://www.go-poland.pl 

 

Opis programów stypendialnych

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

 

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się z terenu Europy i Azji Centralnej poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan). Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNISW w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Dodatkowo, obywatele Białorusi mają możliwość podjęcia studiów I stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych w szkołach nadzorowanych przez MNISW, z wyjątkiem kierunków filologicznych. Program jest realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W związku z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim od roku akademickiego 2019/2020 umożliwiono ubieganie się o stypendia również obywatelom państw Bałkanów Zachodnich - Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia.

 

 

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

 

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się (z wyłączeniem krajów Europy i Azji Centralnej) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z następujących państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNISW w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Program jest realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

w górę

Tagi