Polska pomoc

 

Pomoc pielęgniarska oraz działania edukacyjne w sierocińcu w Kasisi w Zambii

W projekcie realizowanym w okresie 12 sierpnia – 12 grudnia 2011 r. w Lusace (Zambia) brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu od 15 sierpnia do 31 grudnia 2011 r. Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio”, a partnerem lokalnym Kasisi Children's Home.

Celem projektu było zapewnienie pomocy pielęgniarskiej w przychodni na terenie sierocińca w Kasisi, którego  wychowankowie byli beneficjentami projektu.

Wolontariuszka zapewniała codzienną opiekę 240 dzieciom, z których 60 było zarażonych wirusem HIV lub chorowało na AIDS. W trakcie codziennych zajęć edukowała podopiecznych na tematy związane z higieną, co objęło wszystkich podopiecznych ośrodka. W trakcie dwutygodniowego kursu przeszkoliła także z pierwszej pomocy przedmedycznej ok. 130 podopiecznych sierocińca. Wolontariuszka w trakcie projektu regularnie przeprowadzała również badania przesiewowe dzieci do 5 roku życia.